Bezpieczeństwo

Symbole i znaki bezpieczeństwa na produktach.

Świeca z DIODĄ LED zmieniająca  kolor. Szczegółowy opis:

  • W dolnej części świecy znajduje się DIODA zasilana baterią,  aktywowana poprzez podpalenie knota
  • DIODA będzie zmieniała kolor świecy tak długo jak jej czas palenia
  • Materiał świecy : parafina
  • Bezpieczne spalanie do 4 cm od dołu !
  • Ponadto należy użytkować świecę z DIODĄ zgodnie z ogólnymi zasadami bezpiecznego spalania świec - piktogramy umieszczone na etykiecie znajdującej się na świecy            

Ostrzeżenie !

Ogólny znak bezpieczeństwa, zwróć uwagę na dalsze informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania naszych produktów.

Nie należy pozostawiać palącej się świecy bez kontroli !

Zawsze zgaś świecę jeśli wychodzisz z pomieszczenia, w którym świeca się pali.

Świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt !
Nie dopuszczać dzieci oraz zwierząt w zasięg świecy.

Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych !

Ważne aby pamiętać, że świeca jest otwartym płomieniem a zatem potencjalnym zagrożeniem pożarowym jeśli nie jest uważnie obserwowana.

Należy zostawiać przynajmniej 10 cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami !

Gdy świece są palone zbyt blisko siebie wzrasta temperatura i świece mogą kapać a pojemnik świecy pęknąć.

Świece należy palić w pozycji pionowej !

Upewnij się, że świeca jest umieszczona stabilnie i się nie przewróci co stanowi zagrożenie pożarem. Krzywo ustawiona świeca będzie kapać i kopcić.

Nie przenosić zapalonej świecy !
Przenoszenie zapalonej świecy grozi rozlaniem roztopionej, gorącej parafiny. Występuje ryzyko poparzenia. Wzrasta również zagrożenie pożarowe.

Należy używać podstawki do świec !

Zabezpieczy to powierzchnie, na których pali się świeca przed uszkodzeniem. Upewnij się, że zastosowana podstawka jest wykonana z niepalnego, odpornego na wysoką temperaturę materiału.

Nie należy umieszczać świec w przeciągu !

Palenie świec w przeciągu skraca czas palenia, powoduje nierówne spalanie świecy, kopcenie, kapanie oraz nierównomierne rozchodzenie się zapachu w pomieszczeniu. To kluczowe aby palić świece z dala od klimatyzacji, wentylatorów czy otwartych okien.

Nie należy używać płynu do gaszenia świecy !

Zalanie świecy płynem może spowodować rozpryśnięcie gorącej parafiny a także pęknięcie szklanego pojemnika świecy. Występuje ryzyko poparzenia. Wzrasta również zagrożenie pożarowe.

Płomień należy zawsze gasić przyrządem do gaszenia !

To najbardziej bezpieczny sposób aby zapobiec rozpryśnięciu gorącej parafiny. Nie należy zdmuchiwać płomienia.

Przytnij knot na około 1 cm przed zapaleniem !

Świeca będzie się paliła równym, jednostajnym płomieniem. Zapobiegnie to powstaniu „grzyba” na knocie lub zawijanie się knota a przez to kopceniu. Upewnij się, że żadna końcówka obciętego knota nie wpadła do parafiny. Wszelkie zanieczyszczenia powodują zakłócenia w spalaniu np. migotanie płomienia co prowadzi do kopcenia i zabrudzenia pojemnika świecy.

Nie wrzucaj zapałek ani innych zanieczyszczeń do roztopionej parafiny aby uniknąć zapalenia !

Wszelkie zanieczyszczenia powodują również zakłócenia w spalaniu np. migotanie płomienia co prowadzi do kopcenia i zabrudzenia pojemnika świecy.

Zapalać tylko raz !

Ponowne zapalenie może skutkować krótszym czasem palenia ze względu na dużą pozostałość parafiny.

Należy unikać bezpośredniego wdychania dymu !

Przechowywać poza zasięgiem dzieci !
Nie dopuszczać dzieci w zasięg świecy.

Produkt nie do spożycia !

Nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła !

Dodatkowe źródło ciepła np. grzejnik czy kominek powoduje wzrost temperatury a w efekcie zniekształcenie, kapanie lub pęknięcie szklanego pojemnika świecy.

Przed zapaleniem zdjąć folię !

Przed zapaleniem zdjąć folię i inne elementy opakowania (jeśli występują).

Przed zapaleniem zdjąć etykietę !

Przed zapaleniem zdjąć etykietę i inne elementy opakowania (jeśli występują).

Przed ponownym zapaleniem świecy dociąć zbyt wysoki brzeg do wysokości 1cm !

Zapewnia równomierne wypalenie się świecy. Należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić brzegu świecy i nie spowodować wycieku płynnego wosku.

Nie dotykać, może być gorące !
Grozi poparzeniem.

Należy używać podstawki do świec !

Zabezpieczy to powierzchnie, na których pali się świeca przed uszkodzeniem. Upewnij się, że zastosowana podstawka jest wykonana z niepalnego, odpornego na wysoką temperaturę materiału.

Produkt przeznaczony do palenia tylko na zewnątrz !

Po użyciu należy wywietrzyć pomieszczenie !

Stosować podgrzewcze tylko z podstawką z odpowiednią wentylacją !

Zapewni odpowiedni przepływ powietrza a tym samym prawidłowe spalanie świecy.

Do palenia świec stosować odpowiednie pojemniki kiedy świeca się topi !